Studentforsikring

Som studentmedlem i NFF får du en gratis forsikringspakke med fire forsikringer inkludert i medlemskapet. Du kan selvsagt også kjøpe øvrige forsikringer til svært studentvennlig pris.

studentforsikring.jpg

Innboforsikring

Innboforsikringen dekker det du har av innbo inntil kr 200 000. 

Tyveriforsikring

Tyveri av mobil, pc, nettbrett dekkes med inntil kr 20 000.

ID-tyveriforsikring

Du får hjelp til å å begrense og rette opp de økonomiske konsekvensene tilknyttet et ID-tyveri. 

Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikringen har en forsikringssum på kr 500 000 og dekker medisinsk invaliditet, behandlingsutgifter, benbrudd og alvorlige brannskader etter en ulykke. 

Denne gratis forsikringspakken gjelder studenter på grunnutdanningen. Masterstudenter er ikke omfattet. 

Øvrige forsikringer

Er du studentmedlem kan du også kjøpe alle NFFs forsikringer til medlemspris.

Spørsmål og svar