Er du student og har flyttet for deg selv?

Da er det mye som skal ordnes, og mange spennende opplevelser står for døren. Forsikring er kanskje ikke blant det mest spennende, men å droppe forsikring kan bli dyrt.

studenter.jpg

Vi har samlet en oversikt over forsikringer som du bør ha hvis du er student.

Innboforsikring

Ved en brann vil du få dekket det du mistet av innbo og løsøre inntil avtalt forsikringssum. Innboforsikring dekker også tyveri fra hjemmet. En annen god grunn til å tegne innboforsikring, er at den dekker skader du blir gjort ansvarlig for. Hvis du er uheldig og forårsaker skade, vil innboforsikringen kunne dekke erstatningskravet.

Reiseforsikring

De fleste reiseforsikringer gjelder både i Norge og i resten av verden. Den dekker avbestilling, tap av reisegods, sykdom på reise og hjemtransport hvis det er nødvendig. Sykehusbehandling i utlandet kan bli veldig dyrt, og mange unge glemmer å tegne reiseforsikring før de bestiller ferie.

Ulykkesforsikring

Denne forsikringen dekker medisinsk invaliditet som betyr varig, fysisk skade etter en ulykke. Du vil også kunne få dekket behandlingsutgifter du får som følge av skaden.

Uføre- og livsforsikring

Hvis du er så uheldig at du blir ufør mens du studerer, vil du bare få utbetalt litt mer enn minstepensjon. En uføreforsikring vil gi deg utbetaling i tillegg til det du får fra NAV.

En livsforsikring kalles også dødsfallforsikring. Hvis du har samboer/ektefelle med felles lån, eller hvis du har barn, vil det være lurt å tegne en livsforsikring. På den måten sikrer du dine etterlatte.

Som studentmedlem kan du benytte deg av alle de gode medlemsfordelene. Ta kontakt med forsikringskontoret for en gjennomgang av ditt forsikringsbehov. Vi hjelper deg med å finne riktige forsikringer.