Forsikringsleverandører

NFFs medlemsforsikringer er plassert i følgende forsikringsselskaper:

Personforsikringene: Tryg og Storebrand

Tannhelseforsikring: Nordic Benefits

Reiseforsikring: Gouda

Tjenestepensjon: KLP Driftspensjon

Advokatforsikring inkl websafe og ID-tyveri: Legal Insurance Group