Forsikringsleverandører

NFFs medlemsforsikringer er plassert i følgende forsikringsselskaper:

Tryg

 • Innboforsikring
 • Barneforsikring
 • Sykeavbrudd
 • Driftsavbrudd
 • Ansvarsforsikring
 • Yrkesskadeforsikring 
 • Private skadeforsikringer (f.eks. bil, båt, hus)

Storebrand

 • Livsforsikring
 • Uføreforsikring
 • Uførerente 
 • Kritisk Sykdom
 • Ulykkesforsikring

Gouda

 • Reiseforsikring

DNB

 • Tjenestepensjon

Legal Insurance Group

 • Advokatforsikring inkl websafe og ID-tyveri