Innboforsikring

Innboforsikringen dekker innboet for deg og din husstand, inntil valgt forsikringssum.

innboforsikring.jpg

Forsikringen gjelder for medlem, ektefelle/samboer og andre medlemmer av den faste husstand. Forsikringen gjelder også barn som bor hjemme eller som pga utdanning/førstegangstjeneste bor utenfor hjemmet, såfremt de ikke har meldt adresseendring til folkeregisteret. 

Forsikringen omfatter blant annet:

  • Brann og nedsoting
  • Lynnedslag og elektrisk fenomen
  • Naturskade
  • Vannskade etter rørbrudd
  • Tyveri, ran, overfall og hærverk
  • Rettslig erstatningsansvar
  • Rettshjelp
  • Sykkeltyveri 

Vær oppmerksom på at dette kun er et utvalg av skadetilfeller som blir dekket av forsikringen. Se vilkår for fullstendig liste og unntak. 

Innbo ekstra og uflaksforsikring

Vår innboforsikring inkluderer innbo ekstra og uflaksforsikring. Det betyr utvidede og mer omfattende forsikringsvilkår.

Innbo ekstra og uflaksforsikring

NFFs innboforsikring inkluderer innbo ekstra og uflaksforsikring. Det betyr utvidede og mer omfattende forsikringsvilkår.

Pris avhenger av bosted

Prisen på forsikringen er avhengig av hvor du bor. Du kan velge mellom fire alternative forsikringssummer: kr 750 000, kr 1 500 000, kr 2 000 000 og kr 3 000 000. Sørg for å velge høy nok forsikringssum for ditt innbo.

Egenandelen ved skade er kun kr 2 000.

Usikker på hvor mye forsikring du trenger? 

Her får du noen tips og råd som kan være vel verdt å lese.

 

Forsikring for elsparkesykkel

Fra 2023 må du ha ansvarsforsikring (lovpålagt). Ansvarsforsikring dekker ikke selve sykkelen for brann, tyveri og skader. Det kan du kjøpe egen forsikring for og det anbefales spesielt om du har en kostbar elsparkesykkel.

Elsparkesykkel er ikke lenger dekket av innboforsikringen.

Kontakt forsikringskontoret, så hjelper vi deg. 

Spørsmål og svar