Ikke si opp reiseforsikringen

I senere tid er det skrevet mye i media om reiseforsikring og Covid-19. Blant annet har enkelte gitt råd om å avslutte reiseforsikringen grunnet begrenset reisevirksomhet. Vårt råd er: Ikke gjør det!

reiseforsikring.jpg

Reiseforsikringen dekker deg på mye mer enn bare turer til utlandet. Faktisk så er du dekket fra og med du går ut av døra hjemme. Den dekker deg når du skal på hytta eller på helgetur, men også når du bare skal en tur i butikken.

Selv om reisesykedekningen i utlandet ikke er så relevant akkurat nå, er det mange av de andre elementene i forsikringen som forsikrer deg og din familie.

Avbestilling

Avbestilling er fortsatt relevant. Selv om de kjente tilfeller, som f.eks, Covid-19, ikke er dekket, vil du selvsagt være forsikret dersom noe uforutsett skjer, f.eks sykdom.

For at du skal være dekket av avbestillingsforsikringen er det er forutsetning at forsikringen er gyldig før du kjøper reisen. Avslutter du reiseforsikringen nå, kan du risikere å ikke få dette dekket for neste tur du bestiller.

Om du avbestiller reiseforsikringen, og glemmer å bestille forsikringen på nytt før du skal på din neste reise, kan du risikere å stå uten reiseforsikring den dagen du igjen - endelig - har kommet deg til syden. Da står du uten dekning ved f.eks sykdom.

Tyveri

Tyveridekningen som ligger i forsikringen beskytter deg i hele verden. Dette kan skje også rett utenfor døra hjemme, eller på kjøpesenteret. 

Ulykke og medisinsk invaliditet

I de fleste reiseforsikringer er du også dekket for ulykker og medisinsk invaliditet. Om du ikke har kjøpt en egen ulykkesforsikring i tillegg, kan du risikere å stå uten noe som helst dekning for ulykke dersom du ikke har reiseforsikring.

Vår erfaring er at bedriftsmarkedet, og de som har dekket reiseforsikring via arbeidsgiver, velger å beholde denne for sine ansatte. Privatpersoner velger dessverre i større grad å avslutte sine dekninger.

Er du i tvil? Behold forsikringen! Da slipper du å risikere å stå på bar bakke om uhellet virkelig er ute!