Er ferieplanene endret?

Her er oversikten over hva reiseforsikringen dekker.

reiseråd 150520.jpg

Reiseråd

  • UD fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Dette gjelder frem til 20. august. Unntaket er ferie- og fritidsreiser til Danmark, Finland og Island.
  • Fra 15. juli vil det bli åpnet for land i EØS og Schengen området, hvilke land dette gjelder vil det komme en liste på 10. juli.
  • Det er viktig at du setter deg inn i reglene i det landet du skal reise til.
  • Følger du ikke UDs reiseråd, vil reiseforsikringen din ikke dekke hendelser som er relatert til koronasituasjonen.
  • Forsikringen gjelder som vanlig for andre hendelser, men selskapet har begrenset mulighet til å hjelpe deg hvis du får behov for hjemtransport eller behandling av lege eller på sykehus. Helsevesenet og transportsektoren er under stort press i hele verden. 

Avbestilling

  • Har du betalt en reise du ikke får gjennomført, skal du alltid henvende deg først til reisearrangør, flyselskap, hotell eller andre du har forhåndsbetalt til, for å be om refusjon.
  • Når du har oversikt over hvilke utgifter du selv må dekke, kan du melde inn en skadesak på reiseforsikringen din.
  • Det er en veldig spesiell situasjon vi er i, og du vil nok dessverre oppleve lengre saksbehandlingstid ved skadeoppgjør hos selskapet.

Fremtidige reiser

  • Det er stor usikkerhet hvordan det vil bli fremover, og man kan risikere at også reiser som bestilles frem i tid må avbestilles. Reiseforsikringen dekker ikke dette.

Du finner mer utfyllende informasjon med spørsmål og svar her på forsikringsselskapet nettside:

https://www.gouda.no/beredskap

 

Nyttige linker for ytterligere informasjon

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/?term=&h=1

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/korona_info/id2691821/?expand=factbox2721060