Driver du egen praksis og lurer på hva som dekkes av forsikringen?

korona og egen praksis.jpg

Sykeavbruddforsikring

Har du NFFs sykeavbruddforsikring har du rett til utbetaling fra denne forsikringen hvis du selv blir sykemeldt. Blir du smittet av koronaviruset gir dette grunnlag for sykemelding. Karantene uten sykemelding dekkes ikke.

Du må være minst 50 % sykemeldt for å få utbetaling, og utbetalingen starter fra 17. sykedag. For at forsikringen skal gi utbetaling må det være mer enn 30 dager siden den trådte i kraft.

Avbruddsdekning

Hvis situasjonen blir slik at du må stenge instituttet/praksisen din pga koronaviruset, vil avbruddsdekningen dessverre ikke dekke dette. NFFs Instiuttforsikring eller Driftsavbruddforsikring dekker tap etter avbrudd hvis det er forårsaket av brann- eller vannskade, hærverk, nedsoting, lynnedslag etc, men altså ikke ved virusutbrudd som vi opplever i disse dager.

Yrkesskade

Fra 01.03.2020 er helsepersonell som smittes av koronaviruset på jobb, og får alvorlige komplikasjoner, dekket av yrkesskadeforsikringen. Koronasmitte og covid-19 er altså nå oppført som godkjente yrkessykdommer.    

Sjekk dine rettigheter hos NAV

Det skjer endringer fra dag til dag, både når det gjelder sykepengerettigheter og ved nedstengning av virksomheten.