Advokatforsikring

Advokatforsikring til deg og dine kjære inkludert i den obligatoriske grunnforsikringen.

advokatforsikring NFF.jpg

Hva dekker den:

 • 20 timer årlig juridisk bistand (rådgivning)
 • Advokatkostnader dersom du blir saksøkt eller må saksøke noen*
 • Dersom du taper saken i retten, dekker forsikringen idømte saksomkostninger
 • Advokatutgifter for din samboer/ektefelle og barn under 20 år med samme folkeregistrerte adresse

*Ved tvist påløper det en egenandel på
kr 3 000.

Hvem hjelper deg:

Advokatene i Legal24 Advokatfirma er spesialister på de saksområdene som er dekket under forsikringen, og hjelper medlemmer daglig med ulike juridiske spørsmål. 

Under er rettsområdene opplistet med konkrete eksempler på hva som er dekket (listen er ikke uttømmende).

 Familierett

 • Bistand til å skrive samboerkontrakter, ektepakter etc.
 • Samboertvister, tvist vedrørende økonomisk oppgjør
 • Ektefelleskifte ved separasjon/skilsmisse

Barnerett

 • Foreldretvister, saker om foreldreansvar/fast bosted/samvær
 • Barnebidrag

Arverett

 • Bistand til å skrive ensidig og gjensidige testamenter, arveplanlegging, problemstillinger ifbm dødsbo, uskifte bo etc.
 • Arvetvister

Vergemålsrett

Opprettelse av fremtidsfullmakt

Kjøpsrett

 • Rådgivning vedrørende privat kjøp/salg av bil/båt/campingvogn etc.
 • Tvister vedrørende privat kjøp/salg av bil/båt/campingvogn etc.

Forbrukerkjøp

 • Rådgiving ved kjøp som forbruker
 • Tvister om mangler og forsinkelser

Håndverkertjenestesaker

 • Rådgivning ved manglende leveranse fra håndverker, for eksempel ved forsinkelse eller mangler
 • Rådgivning vedrørende inngåelse av kontrakt med håndverker
 • Bistand ved tvist med håndverker

Fast eiendoms rettsforhold:

 • Rådgivning vedrørende servitutter, for eksempel veiretter
 • Rådgivning vedrørende plan og bygningsloven
 • Rådgiving knytter til spørsmål om eiendomsgrenser
 • Rådgivning vedrørende borettslag/eierseksjonssameie/sameie
 • Tvist vedrørende naboforhold etter naboloven
 • Tvist ved leie/utleie av primærbolig

Førerkortbeslag

Id Tyveri, herunder websafe

 

Dersom du har et juridisk spørsmål innenfor de overnevnte rettsområdene ta kontakt med Legal24 Advokatfirma i dag, dette uten å måtte betale timespris.