En av fem dropper innboforsikring

Ved en stor brann- eller vannskade, står du nærmest på bar bakke om du ikke har innboforsikring.

lekkasje fra tak.jpg

Mange undersøkelser tyder på at så mange som 1 av 5 mangler innboforsikring, dette gjelder særlig i blokker og bygårder. Det er grunn til å tro at leieboere synder oftere enn boligeiere.

Det faktum at rundt 20 prosent mangler innboforsikring, kommer fram av flere undersøkelser som boligbyggelag har gjort i samarbeid med forsikringsselskap.

Konsekvensene kan bli store for deg som mangler innboforsikring. Ved en brann kan du miste alt du eier i leiligheten eller huset, uten å få noe i erstatning. Dessuten kan du få problemer med å få deg en midlertidig bolig. Har du gyldig forsikring er ikke dette noe problem. Da dekker forsikringsselskapet midlertidig bolig.

Mye skader på innbo

Rundt 1 500 husstander rammes hvert år av en skade på innboet, uten å ha forsikringen i orden. Ved brann eller tyveri vil man da ikke få dekket noe av tapet. Mange er heller ikke klar over at innboforsikringen dekker mye mer enn bare brann og innbrudd.

Med en god innboforsikring har du både rettshjelpsdekning, ansvarsforsikring og forsikring ved naturskade, i tillegg til dekning dersom sykkelen din skulle bli stjålet.

Uflaks

Flere innboforsikringer dekker også plutselige skadetilfeller. For eksempel at tv’en velter i gulvet og ødelegges, at noe innbo blir skadet under transport, eller gnagd i biter av en vilter hund.

Store verdier som må forsikres

Uavhengig om du bor på hybel, i eget hus eller i leilighet, så bør du ha en innboforsikring. Du blir garantert overrasket om du regner over hva du faktisk eier. Hvis uhellet er ute, og du sitter der uten forsikring, er det kort vei til økonomiske problemer.

Ettersom borettslag og sameier har en egen bygningsforsikring, tror mange at dette også dekker innboet. Det gjør det ikke. Du må bestille og betale forsikringen selv.

Pris på innboforsikring avhenger av bosted og ønsket erstatningsbeløp

Du velger selv størrelsen på erstatningsutbetalingen fra innboforsikringen. Prisen bestemmes av hvilket beløp du velger, og hvor du bor. Forsikringen er rimeligst på landsbygda, og dyrest i de største byene.