Reiseforsikring

Med vår helårs reiseforsikring er du forsikret fra du går ut døra hjemme. Velg mellom singeldekning eller familiedekning. Forsikringen gjelder ferie- og fritidsreiser i hele verden. For medlemmer gjelder forsikringen også på tjenestereise.

reiseforsikring.jpg

Forsikringen gjelder på ferie- og fritidsreiser over hele verden, med inntil 90 dagers varighet.

Med familiedekning gjelder forsikringen også for ektefelle/samboer med samme bostedsadresse, samt barn til første hovedforfall etter at barnet har fylt 21 år.

Reiseforsikringen inkluderer blant annet: 

  • Ubegrenset dekning for reisesyke og hjemtransport
  • Ubegrenset dekning på reisegods, enkeltgjenstander dekkes med inntil kr 40 000
  • Avbestilling inntil kr 200 000 for enkeltperson, og kr 300 000 for familie
  • Kr 50 000 i egenandel ved skade på leiebil på feriereise med minst én overnatting
  • Rettshjelp på inntil kr 100 000

Spørsmål og svar