Reiseforsikring

Med vår helårs reiseforsikring er du forsikret fra det øyeblikket du går ut døra hjemme. Velg mellom singeldekning eller familiedekning. Forsikringen gjelder ferie- og fritidsreiser i hele verden. For medlemmer gjelder forsikringen også på tjenestereise.

reiseforsikring.jpg

Forsikringen gjelder på ferie- og fritidsreiser over hele verden, med inntil 90 dagers varighet.

Med familiedekning gjelder forsikringen også for ektefelle/samboer med samme bostedsadresse, samt barn ut det året de fyller 21 år. 

Reiseforsikringen inkluderer bl.a.: 

  • Kr 15 000 i egenandel ved skade på leiebil på feriereise
  • Ubegrenset forsikringssum på reisegods, enkeltgjenstander dekkes med inntil kr 40 000
  • Avbestilling inntil kr 200 000 for enkeltperson, og kr 300 000 for familie
  • Rettshjelp på inntil kr 100 000

Obs! Utenlandsreiser: Fra og med 5. juli opphever Utenriksdepartementet reiserådet for EØS/Schengen og Storbritannia. For reiser til disse landene fra og med 23. juni gjelder forsikringen som normalt for alle, også de uvaksinerte. Les mer her.

Spørsmål og svar