Sykeavbruddsforsikring

Dagpenger til faste utgifter når du blir syk og inntekten din blir kraftig redusert.

sykeavbrydd.jpg

Den dagen du blir syk vil inntekten din reduseres kraftig. De faste utgiftene reduseres dessverre ikke, de fortsetter å strømme på.

Er du selvstendig næringsdrivende har du i tillegg begrensende rettigheter fra det offentlige når du blir syk. Du har rett til sykepenger fra NAV fra 17. sykedag, men sykepengene er begrenset til 80 % av pensjonsgivende inntekt – maksimalt 6G (711 720). Dette tilsvarer maksimalt kr 569 376.

Dagpenger

NFFs sykeavbruddsforsikring dekker opp for en del av dette tapet med dagpenger så lenge du er minst 50 % arbeidsufør.

Utbetaling tilpasset ditt behov

Sykeavbruddsforsikringen er meget fleksibel. Du kan velge dagpengeerstatning fra kr 172 til kr 1 715 per dag.

Utbetalingen kan du benytte til hva du vil, eksempelvis:

  • Bortfall av inntekt
  • Faste kostnader
  • Bortfall av driftstilskudd

Behold forsikringen ut året du fyller 70!

Forsikringen må tegnes innen du fyller 60 år. Du kan likevel beholde forsikringen til utgangen av det året du fyller 70 år.

Ønsker du å bestille sykeavbruddsforsikring?