Instituttforsikring

Driver du eget institutt alene eller sammen med andre, er det viktig at du forsikrer inventar, løsøre og utstyr som du har i forbindelse med driften.

institutt.jpg

NFFs instituttforsikring dekker skader på maskiner, inventar og løsøre som skyldes brann, vann, innbrudd og naturskade. 

Ved å kjøpe NFFs instituttforsikring får du dekning for:

 • Kontoransvar
 • Kriminalitetsforsikring
 • Ansvarsforsikring for treningsutstyr
 • Bygningsmessig innredning
 • Rekonstruksjon av arkiver og data
 • Avbrudd ved skade for omsetning inntil
  kr 2 mill – karenstid 24 timer
 • 1 fysioterapeut i virksomheten
 • Ulykkesforsikring for pasienter med forsikringssum kr 300 000

Innenfor forsikringssummen dekkes også:

 • Utgifter til rivning, rydding og bortkjøring
 • Glass, dører, vinduer og skilt

Du kan velge mellom 6 ulike forsikringssummer avhengig av hva som passer deg og din virksomhet: 

Forsikringssum Pris
Inntil kr 250 000 kr 2 889
Inntil kr 750 000 kr 3 902
Inntil kr 1 500 000 kr 5 292
Inntil kr 2 000 000 kr 6 825
Inntil kr 2 500 000 kr 7 927
Inntil kr 3 000 000 kr 8 400

Driver du større virksomhet?

Standarddekningen kan utvides, mer informasjon om dette finner du under spørsmål og svar.

Spørsmål og svar