Driftsavbruddsforsikring

Denne forsikringen er spesielt viktig om du leier plass på et institutt. Da risikerer du nemlig å være uten arbeidssted dersom det skulle brenne eller få vannskade. Forsikringen erstatter i slike tilfeller tapt fortjeneste.

brann i lokaler.jpg

Forsikringen dekker tap etter skade på lokale eller utstyr som leies ved inntil 12 måneder stans. Forsikringen har ingen egenandel, og kun 24 timer karenstid.

Utvidelser

Er du leietaker med eget utstyr på et institutt, kan dette inkluderes i driftsavbruddsforsikringen. Da dekkes, i tillegg til tapte inntekter, skader på egne eiendeler som skyldes brann, vann, innbrudd, naturskade og kontoransvar med inntil kr 10 mill.

Tilleggsdekninger

Dersom du benytter deg av driftsavbruddsforsikringen kan du også tegne disse to tilleggsdekningene:

Bærbar PC

Dekker plutselige og uforutsette skader på bærbar PC, og gjelder over hele verden. Forsikringssum er kr 25 000 og dekker også rekonstruksjon av data inntil kr 15 000.

Pasientulykke

Dekker ulykkesskade som pasienter utsettes for på virksomhetens egen eiendom eller behandlingssted. Forsikringssum er kr 300 000 ved 100 % medisinsk invaliditet. Inkludert er dekning av behandlingsutgifter etter ulykkeshendelse med inntil kr 15 000.

Spørsmål og svar