Ulykkesforsikring

Denne forsikringen kan du kjøpe i tillegg til ulykkesforsikringen du har i den obligatoriske grunnforsikringen. Det er en forutsetning at du ikke har reservert deg mot denne. Begge forsikringene gir erstatning, det er ingen samordning eller avkortning.

ulykke.jpg

Ulykkesforsikringen dekker ulykkesskader som fører til varig medisinsk invaliditet. Du kan også få erstatning etter benbrudd og brannskader, til behandlingsutgifter og dagpenger ved sykehusopphold ut over fem døgn.

Forsikringssummen er avhengig av familiesammensetningen på skadedagen, og dekker invaliditetsgrad helt ned til 1 %. Behandlingsutgifter dekkes med inntil 5 % av forsikringssummen. For medlemmet dekkes også faginvaliditet.

Spørsmål og svar