Hvordan klare pensjonssparing i økonomisk vanskelige tider?

Er det utfordrende å få betalt inn det du skal i henhold til planen? For deg som sparer i innskuddspensjon er det viktig å vite at det er hjelp å få.

pensjon - veien videre.jpg

Du har mest sannsynlig allerede mottatt et nyhetsbrev fra KLP som leverandør av pensjonsordningen, hvor de ber om at du tar kontakt hvis du har behov for å diskutere ulike løsninger.

Det er ulike alternativer som kan vurderes; innbetalingene kan utsettes for en periode, eller pensjonsplanen kan senkes midlertidig (lavere innbetaling).

Ønsker du å diskutere en løsning på din pansjonssparing?

Send en e-post til bedriftspensjon@klp.no.   

Har du andre spørsmål om våre forsikringer? 

Ta kontakt med forsikringskontoret på e-post eller telefon.